Радна група

 

Радна група за пружање подршке вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији (у даљем тексту: Радна група) образована је Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 02-10088/2017, дана 16. октобра 2017. године.

Задатак Радне групе је да пружа подршку надлежним органима, организацијама и телима у процесу вођења унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, као и да прати и координира активности које надлежни органи државне управе предузимају у процесу вођења унутрашњег дијалога о Косову и Метохији.

Радном групом председава директор Канцеларије за Косово и Метохију, а чине је представници свих министарстава у Влади Републике Србије, као и представници Републичког секретаријата за законодавство, Генералног секретаријата Владе, Кабинета председника Владе и Канцеларије за сарадњу с цивилним друштвом.

Радна група има секретара, који помаже председнику Радне групе у вођењу седнице Радне групе, учествује у припреми седнице Радне групе и обавља друге послове које му одреди председник Радне групе. Решењем Владе 24 Број: 119-10517/2017, дана 26. октобра 2017. године за секретара радне групе именован је Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља Генерални секретаријат Владе.

Председник Радне групе

Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метохију

Чланови Радне групе

Милосав Миличковић, Министарствo унутрашњих послова, државни секретар

Владимир Давидовић, Министарство правде, помоћник министра

Мирјана Филиповић, Министарство рударства и енергетике, државни секретар

Јован Стојић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, помоћник министра

мр Марко С. Миленковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, државни секретар

Александар Гајовић, Министарство културе и информисања, државни секретар

Бојан Стевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе, државни секретар

проф др. Берислав Векић, Министарство здравља, државни секретар

Ненад Мијаиловић, Министарство финансија, државни секретар

Дубравка Дракулић, Министарство привреде, помоћник министра

Богдан Игић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, државни секретар

Зоран Лакићевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, државни секретар

Андреј Бојић, Министарство заштите животне средине, шеф Кабинета

Милан Мојсиловић, Министарства одбране, помоћник министра

Вељко Одаловић, Министарство спољних послова, Генерални секретар МСП

Југослав Милачић, Министарство за европске интеграције, саветник у Кабинету

Весна Миросављевић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, виши саветник у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту

Предраг Перуничић, Министарство омладине и спорта, државни секретар

Дарко Радојичић, Републички секретаријат за законодавство, помоћник директора

Тамара Стојчевић, Генерални секретаријат Владе, заменик генералног секретара

Вукашин Гроздић, Кабинет председника Владе, саветник

Жарко Степановић, Канцеларија за сарадњу с цивилним друштвом, в.д. директорa

Секретар Радне групе

Радомир Илић, Министарство правде, државни секретар