Документа

 

Одлука о образовању Радне групе за пружање подршке вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији

Решење о именовању секретара Радне групе за пружање подршке вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији